Welkom bij Ducardus Productions

Zorg voor veiligheid met een hijsbegeleider

Een ongeluk zit in een klein hoekje en in elk geval is opletten altijd zeer belangrijk. Op het moment dat er sprake is van grootschalige verplaatsingen waarbij het overzicht niet altijd geweldig is, dan is het van belang om een extra set ogen te hebben. Hiervoor is de hijsbegeleider, die direct communiceert met de kraanmachinist om de hijswerkzaamheden in goede banen te leiden. Dit verkleint de kans op ongelukken en zorgt voor een veilige werkomgeving.

De hijsbegeleider van Ducardus Productions is een professional die zeer goed weet hoe de veilige werkomstandigheden gerealiseerd kunnen worden. Met een scherp oog voor de omgeving weet de hijsbegeleider alle obstakels uit de weg te gaan en de hijswerkzaamheden van het begin tot einde goed te organiseren. Dit geldt natuurlijk enerzijds voor het goed uitvoeren van de hijswerkzaamheden en anderzijds voor de veiligheid van alle andere mensen die op de (bouw)plaats aanwezig zijn.

Rigger

Een rigger, de professionele hijsbegeleider

Bij grootschalige hijswerkzaamheden is het van belang dat het in een keer goed gaat. Het is immers een hele operatie en bij problemen of ongelukken kan alles een hoop vertraging opleveren. Bovendien zit niemand op ongelukken te wachten en dat tot het absolute minimum proberen te voorkomen is vanzelfsprekend het allerbelangrijkste. Bij hijswerkzaamheden is het daarom van belang om gebruik te maken van een rigger.

Een rigger is een allesomvattende term voor een professionele begeleiding bij hijswerkzaamheden, alsook laden en lossen. Dit kunnen kleinschalige werkzaamheden zijn bij het lossen van een vrachtwagen of wagon, maar ook grootschalige werkzaamheden in de zin van forse verplaatsingen op de bouw. Hierin is de rigger een belangrijke schakel in het verplaatsing- en hijsproces, gezien de rigger communiceert met de kraan en het geheel in goede banen leidt.

Optimale veiligheid bij hijswerkzaamheden

Op het moment dat er hijswerkzaamheden plaatsvinden is het van groot belang dat de veiligheid altijd op een staat. Met een hijsbegeleider kunt u die veiligheid garanderen. Bij dit soort werkzaamheden zal de begeleider namelijk zorgen voor een goede bevestiging, een veilig verloop van de werkzaamheden en hij staat paraat om in te grijpen als dat nodig is.

De rigger bij hijswerkzaamheden communiceert direct met de kraanmachinist tijdens de verplaatsing of het hijsen, zodat er altijd wat ogen op de grond zijn om zaken te duiden die voor de machinist niet of slecht zichtbaar zijn. Dat grijze gebied is precies waar de ongelukken kunnen gebeuren en daarom is een hijsbegeleider van cruciaal belang. Hierin is Ducardus Productions uw specialist.

Hijswerkzaamheden

Neem contact met ons op